Minimálně 5 znaků

Příručka přežití na VŠ – I. Jak správně oslovovat?

Aneb jak na tituly na akademické půdě.

Obrázok ku článku Příručka přežití na VŠ – I. Jak správně oslovovat?

Tituly jsou mocné. Nesmí se to říkat nahlas, ale všichni „akademičtí pracovníci”, tj. osoby přežívající a příležitostně vyučující na vysokoškolské půdě, tituly doslova žijí. Není divu – tvrdě si je vybojovali vlastní krví i potem (o tom v některém dalším článku). Jak se posedlost tituly projevuje? Například velmi důsledným lpěním na správném oslovování v mailech. Proto se nyní podíváme na to, s jakými tituly se na VŠ můžete setkat a jak s nimi prakticky naložit.

Obecné zásady

  • Oslovujeme vždy tak, abychom dali najevo co největší úctu, tj. z titulů vybereme ten nejvyšší (prof. JUDr. Jana Důležitého, Ph.D. oslovíme pane profesore); pokud dotyčný disponuje funkcí či hodností většího významu, oslovíme funkcí (např. pane rektore). V našem přehledu jsou tituly řazeny vzestupně podle „síly”.

  • Vždy oslovujeme jen jedním titulem či funkcí (tedy nikdy ne pane profesore doktore), pokud dotyčný používá dva tituly stejné úrovně, můžeme si vybrat :-) – obvykle jeden ale preferuje, nebo to vyplyne ze situace.

  • U ženy do oslovení přidáváme vždy „paní” bez ohledu na rodinný stav. Tedy nikdy vážená slečno docentko, snad s výjimkou situace, kdy by si to sama vyžádala.

0. DiS.

Výjimka – titul nepochází z VŠ, ale VOŠ. Znamená diplomovaný specialista, píše se za jménem, tímto titulem se ale zpravidla neoslovuje.

1. Bc., BcA.

Těmito tituly oplývají absolventi bakalářských oborů, v druhém případě umělecky zaměřených. Znamená bakalář (překvapivě...), píše se před jménem, ani tímto titulem však zpravidla neoslovujeme.

2. Mgr., MgA.; Ing., Ing. arch.

Titul magistr náleží absolventům magisterského stupně vzdělávání, v druhé variantě (MgA.) umělecky zaměřeného. Píše se před jménem a držitele oslovujeme pane magistře/paní magistro.

Titul inženýr je na stejné úrovni vzdělání udělován absolventům technicky, ekonomicky, zemědělsky zaměřených škol, v druhé verzi (Ing. arch.) vystudovaným architektům. Píše se před jménem, oslovujeme pane inženýre, paní inženýrko.

3. MUDr., MDDr., JUDr., PhDr., RNDr., MVDr., ThDr., PharmDr. (a některé další historické)

Tituly (malé doktoráty), které získávají absolventi studia zakončeného rigorózní zkouškou, nebo ti, kteří si ji doplnili po absolvování s titulem Mgr. Píšou se před jménem, oslovujeme pane doktore/paní doktorko.

4. Ph.D., Th.D.

Tituly (velké doktoráty) udělované absolventům doktorského studia – Th.D. v případě teologie, jinak Ph.D. Píšou se za jménem, přesto jimi oslovujeme, a to pane doktore, paní doktorko.

5. doc.

Vědecko-pedagogický titul docenta. Píše se před jménem, oslovujeme pane docente, paní docentko.

6. prof.

Vědecko-pedagogický titul profesora. Píše se před jménem, oslovujeme pane profesore, paní profesorko.

*. Starší tituly – CSc., Dr., DrSc. a další

Tituly jako CSc. či Dr. byly nahrazeny Ph.D., nyní se již neudělují. Další jako DrSc. byly potom udělovány jako vědecké hodnosti. Můžete se s nimi stále setkat – titulem CSc. se neoslovuje (oslovíte jiným titulem), v ostatních případech, kdy je obsažen základ „Dr”, můžete nositele oslovit jako doktora.

*. Profesní tituly – LL.M., MBA a jiné

Používání těchto titulů není v ČR upraveno zákonem, udělují je soukromé organizace neboškoly po získání zahraniční akreditace. Stojí pravidla za jménem a neoslovujeme jimi.

Ilustrační foto: Ambro/Freedigitalphotos.net